सकाळची विनंती मराठी आणि इंग्लिश मध्ये - बहुउद्देशीय परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ, मोहाडी

Breaking

बुधवार, २४ जानेवारी, २०१८

सकाळची विनंती मराठी आणि इंग्लिश मध्ये
 सकाळची विनंती 

! भगवान बाबा हनुमानजी को प्रणाम !
!! महानत्यागी बाबा जुमदेवजी को प्रणाम !!
!!! परमात्मा एक !!!

भगवान बाबा हनुमानजी मी जीवनात केलेली सर्व पुजा व जुने विचार बंद केले. मी मरीन किंवा जगीन, जीवनात एकच भगवंत बाबा हनुमानजीलाच 

मानीन. मी माझ्या कर्मानी चुकलो याची मला क्षमा द्या. बाबांचे आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, चार तत्व, तीन शब्द, पाच नियम जीवनात पाळीन. असे मी 

सत्य वचन देतो. याला जीवनात कधीही विसरणार नाही. 

! भगवान बाबा हनुमानजी की जय !
!! महानत्यागी बाबा जुमदेवजी की जय !!
!!! परमात्मा एक !!!

सत्य, मर्यादा, प्रेम कायम करनेवाले
अनेक वाईट व्यसन बंद करनेवाले 
मानव धर्म की जय ! Morning request 


! God bless Lord Hanuman!
!! Greetings to Mahantyagi Baba Jumdevji !!
!!! God is one !!!

Lord Baba Hanumanji stopped all myths and old ideas in life. I believe in 

the marine or the zodiac, the only Bhagavad Baba Hanuman ji in life. Please 

forgive me if I miss my work. Baba's orders, truth, limitations, love, four 

elements, three words, five rules will change in life. I promise the truth. 

He will never forget this in life.

! God bless Lord Hanumanji!
!! Mahantyagi Baba Jumdevji's Jai !!
!!! God is one !!!

Truth, Limit, Love
Many bad addictions are closed
Glory of human religion!


Website Developers & Designer © Laxman Mahule 8007477425, mahulelaxman@gmail.com

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

WebSite Developer & Designer
©✍ Laxman Mahule
☎️ 8007477425
mahulelaxman@gmail.com

Pages